زیتون

در این مرحله، مهم است که در نظر داشته باشیم که بسیاری از مناطق زیتون‌کاری در نیمکره جنوبی دارای رژیم‌های دما و بارش هستند که با رژیم‌های حوضه مدیترانه که در آن درختان زیتون به طور سنتی کشت می‌شوند بسیار متفاوت است.

این واقعیت، هم پرورش دهندگان و هم دانشگاهیان را تشویق یا حتی مجبور به جستجوی رویکردهای جدید برای مدیریت محصول کرده است.

زیتون خام در بازار در بین مردم بسیار طرفدار دارد.

اگرچه مطالعات علمی انجام شده در خارج از حوضه مدیترانه هنوز محدود است، بررسی و ترکیب دانش موجود در حال حاضر در مورد چندین موضوع مهم مهم است.

برخی از دستورالعمل های کلی را در مورد سازگاری زیتون با محیط های جدید بر اساس دانش حوضه مدیترانه ارائه کرد و نتیجه گرفت که نیاز شدیدی به تحقیقات محلی در مناطق تولید جدید وجود دارد.

به این دلایل، هدف اصلی این بررسی، تجزیه و تحلیل مقالات علمی اخیر منتشر شده در مورد کشت زیتون در محیط‌های غیر مدیترانه‌ای در نیمکره جنوبی بود.

این بررسی بر سه جنبه اصلی تمرکز دارد: (الف) الزامات سرمایشی برای گلدهی، (ب) نیازهای آب و مدیریت آبیاری، و (ج) اثرات زیست محیطی بر غلظت و کیفیت روغن میوه.

این بازنگری همچنین به شناسایی مناطقی که دانش ناکافی است و تعیین اولویت‌ها برای تحقیقات بیشتر کمک می‌کند.

زیتون محصولی است که در شرایط اقلیمی و زراعی حوضه مدیترانه بسیار گل می دهد و بازده روغن زیتون بالایی تولید می کند و بیشتر تولیدات به طور سنتی به عرض های جغرافیایی بین 30 تا 45 درجه شمالی محدود می شود.

با این حال، درختان زیتون به دلیل تعدادی از ویژگی های بیولوژیکی و تشریحی خاص، توانایی سازگاری با طیف وسیعی از محیط های مختلف را دارند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *